Make your own free website on Tripod.com

Tablo 3.  Kan ve Doku Sıvılarıyla İlgili Çalışmalardan Dolayı       1971-1981 Yıllarında Biyolojik Abstraktlara Geçen Türk Dergileri

 

 

 

Tablo 3' de kan ve doku sıvılarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalardan dolayı Biyolojik Abstraktlara yerli dergilerden toplam 16 çalışma geçtiği görülmektedir. Bu konu ile ilgili diğer 32 çalışma Tablo 4' de yer alan yabancı dergilerde yayınlanmıştır. 14 yabancı dergi içinde "Acta Haematologica" 14 araştırma ile ilk sırada bulunmaktadır. İngilizce bir kitabın yazarı O. Ulutin' dir.

Tablo 3.  Kan ve Doku Sıvılarıyla İlgili Çalışmalardan Dolayı 1971-1981 Yıllarında Biyolojik Abstraktlara Geçen Türk Dergileri

 

1971-1981 yıllarına ait Biyolojik Abstraktlara geçen 138 farmakolojik çalışmanın yapıldığı adresler Tablo 5' de görülmektedir.

Tespitlerimize göre araştırmalara iştirak sayısı bakımından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Rüştü Kazım TÜRKER 25 çalışmayla birinci sırayı almaktadır. Kurum olarak 33 çalışma ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sırada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sırada bulunmaktadır.

Tablo 4.   Biyolojik Abstraktlara Göre 1971-1981 Yıllarında Türkiye' den Araştırma+  Kabul Eden Yabancı Dergiler

+ Kan ve doku Sıvılarıyla İlgili.

 

Tablo 5.   1971-1981 Yıllarında Türkiye' den Biyolojik Abstraktlara Geçen Farmakolojik Çalışmaların Yapıldığı Adresler.

 

                  -3-