Make your own free website on Tripod.com

 

 

       

NİÇİN BİLİM POLİTİKASI ? 

Milletler ve medeniyetler arası yarışın tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde bilime, bilimin aydınlık yoluna ve onun güvenilir rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Çünkü, günümüzde bir toplumun başı dik ve onurlu bir şekilde yaşayabilmesi, çok önemli ölçüde bilim ve teknolojideki gücüne bağlıdır. Teknoloji, bilimin uygulama alanına aktarılmasıdır. Bilim, bilimsel zihniyet ve bilgi üretimi olmadan teknolojide ve uygulama alanlarında ilerleme olmaz. Bilim üretilmeden veya ithal edilmeden, sadece teknoloji ithali yoluyla, milletler arasında devam eden baş döndürücü siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yarışı sürdürmek ve medeniyetler yarışını kazanmak mümkün değildir.  

Dünyanın 100 zengini arasına girebilen iş adamlarımız vardır. Onları tebrik ediyorum. Fakat ne acıdır ki, Dünyadaki en iyi 100 özel üniversite, özel araştırma merkezi veya bilime destek veren 100 büyük vakıf arasına giren bir özel kurumumuz henüz yoktur. 

Bilimin rehberliği, bilim zihniyeti ve bilgi üretimi niçin çok önemlidir ? İşte birkaç neden :

* Hayatı, maddeyi, evreni  ve evrendeki tüm olayları doğru olarak anlayabilmek için,

* Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirebilmek için,

* Temel insan haklarını; yani inanç, ibadet ve teşebbüs hürriyetini sağlamak, sınırlamak ve korumak için,

* Her alanda "serbest rekabet" esasını uygulamak ve işleri en iyilere verebilmek için,

* Enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu, rüşvet ve adam kayırmayı yok edebilmek için,

* Eğitim kurumlarında, üniversitelerde hatta tüm devlet kuruluşlarında üretimi, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak; tembelliği, bağnazlığı, yolsuzluğu, yağcılığı, kıskançlığı, özellikle  iftira ve ispiyonculuğu azaltabilmek için,

* Darbeleri, dayatmaları ve ihtilalleri tarihin karanlıklarına gömebilmek için,

* Her türlü terörü ve bölücülüğü gündemden silebilmek için,

* Haksızlık, yolsuzluk ve zûlümle mücadele edebilmek için,

* Uyuşturucu, alkolizm ve kumar gibi kötülüklerin kökünü kazımak; insanımızın beden ve ruh sağlığını korumak; çevreyle ve tabiatla barışık olabilmek için,

* Tabunun, cehaletin, militanlığın, gericiliğin, bağnazlığın ve yobazlığın her türlüsüyle

savaşabilmek için,

* Yıkıcı kamplaşmaları, yıpratıcı zıtlaşmaları ve öldürücü kutuplaşmaları önleyebilmek için,

* Bir ülkede temiz inanç, yüksek ahlâk ve moralin hakim olması için,

* Hem iç hem de dış meseleleri çözmek; milli güvenliği sağlamak, hatta aziz cumhuriyeti ve bağımsızlığımızı koruyabilmek için,

* Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de büyük, güçlü, huzurlu, huzur dağıtan, dosta güven, düşmana korku veren bir millet ve bir devlet olabilmek için.

* Ve nihayet bilimi tabulaştırmamak için; gene bilimin aydınlık yoluna ve güvenilir rehberliğine mutlaka ihtiyaç vardır. İşte bütün bunlardan ötürü, Büyük Atatürk, 1925 yılının bir Eylül ayında "Dünyada her şey  için, maddiyat için, maneviyat için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir." demiştir.

Bilim politikası, bilimde, teknolojide ve özetle milletler arası yarışta arzu edilen hedeflere ulaşmanın ilmi ve sanatı olarak tanımlanabilir. İşte "Bilim Politikası" sitesi bu ulvî amaca hizmet etmek düşüncesiyle  hazırlanmıştır.

 

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
SAMSUN

 

Anasayfa