Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ

01.02.1948 yılında Muş-Bulanık' ta doğdum. İlkokulu 1959, Ortaokulu 1962 yılında bitirdim. Aynı yıl Diyarbakır Merkez İlköğretmen Okulu'na yatılı olarak kaydoldum. 1964 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu'na seçildim. 1965 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi'ni bitirdim. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Botanik (Biyoloji) Bölümüne kayıt oldum. Fen Fakültesini 1969 yılında,  İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu 1970 yılında bitirdim.

1969-1970 ders yılında İstanbul Özel Fatih Koleji’nde biyoloji, İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde de sağlık bilgisi derslerini okuttum. 1970-1973 arasında Gümüşhane Öğretmen Okulu’nda, 1974 yılında da Erzurum Kazım Karabekir  Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptım.

1975 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü asistanlık sınavını kazandım. Akademik çalışmalara Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Kürsüsünde başladım. Doktora çalışmalarımı Prof. Dr. Üner TAN'ın yönetiminde sürdürdüm. Kürsüde yapılan diğer çalışmalara katıldım. Fizyoloji derslerine devam ettim ve öğrenci pratiklerini yönettim. "Beyin Korteksinde Bulunan Piramidal Nöron Tipleri ve Bunların Deşarj Şekli ile Elektrokortikogram Arasındaki İlişkiler" konulu doktora tezimi 1978 yılında tamamladım. Bu çalışma TAG-349 No' lu TÜBİTAK projesi olarak desteklendi.

1980 yılında Avrupa Bilim Vakfı (European Science Foundation)'nın Beyin ve Davranış Araştırmaları Programıyla ilgili bir bursunu kazanarak İsviçre'nin Fribourg Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü'nde  araştırmalar yaptım.

1982 yılında Yrd. Doçentliğe atandım. Aynı yıl "Maymunda Tamamlayıcı Motor Alanın (TMA) Getirici ve Götürücü Bağlantıları ile TMA Nöronlarının Elektrofizyolojik Özellikleri" konulu tez ile doçentlik sınavına başvurdum. 29 Kasım 1983 yılında "Üniversite Doçenti" unvanını aldım. Kasım 1985 tarihine kadar Atatürk Üniversitesi'nde kadrolu doçent olarak çalıştım, fizyoloji derslerini okuttum ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yaptım.

30.10.12985 tarihli kararname ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’na doçent olarak naklen atandım. 20.05.1986 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni temsilen TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği'ne seçildim. 03.04.1989 tarihinde profesörlüğe yükseltildim.

1986’dan itibaren dokuz yıl süreyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 1996’dan itibaren altı yıl süreyle de Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptım.

Uzmanlık alanım olan sinir sistemi ve davranış fizyolojisi yanında, eğitim,  yükseköğretim, bilim, bilim politikası konularında da araştırma ve yayınlarım bulunmaktadır. Ayrıca, Bilim Politikası adlı bir internet sitem  (www.bilimpolitikasi.cjb.net http://bilimpolitikasi.tripod.com) vardır.

Üniversite Senatosu üyesiyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yabancı dilim İngilizcedir.

Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktayım.


Prof. Dr. Cafer  MARANGOZ
Cep: 0535 692 99 25   Ev: 457 55 06
E-posta: caferm@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, SAMSUN