Make your own free website on Tripod.com

Ağrının var bin bir  şekli,  Biri diğerine ekli.  İnsanoğlu hep dert yüklü,  İşimiz çekmektir bugün.

 

 

 

       

AĞRI

Ağrının var bin bir  şekli,

Biri diğerine ekli.

İnsanoğlu hep dert yüklü,

İşimiz çekmektir bugün.

            * * *

Bazan başta bazan dişte,

Bazan dışta bazan içte,

Bir muamma var bu işte

Gayemiz çözmektir bugün.

             * * *

Ağrıdan çekilir aman,

Biri var hepsinden yaman.

Bu konu engin bir umman

İşimiz yüzmektir bugün.

             * * *

Yansa da hastanın bağrı,

Allah' ın nimeti ağrı,

Çünkü o hekime çağrı

İş ilaç bulmaktır o gün.

 

24  Aralık  1985

 

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
SAMSUN

 

    Şiirler