Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

BİR ÜNİVERSİTE İSTİYORUM – I-
                                               
  (Şiir gibi)                                                                        

Bir üniversite istiyorum,

İlimle yönetilsin, zulümle değil.

Adalet olsun ödülde ve cezada,

Hep adalet girişte, yükselişte.

Eşitlik ve şaşmaz ölçü olsun her işte...

 

Aman ha! Adam kayrılmasın

Oy verdi, yönetenle saf tuttu diye.

Adalet ve özgürlük iki temeli olsun üniversitenin,

Üstüne keyfince kurulsun bilim.

Kargalar kılavuz olmasın,

Taçlansın ve mürşit olsun ilim.

 

Baykuşlar ve yarasalar yurt tutmasın

Toprağını taşını,

Eğilmesin, bükülmesin ve kırılmasın insanlar,

Her kes dik tutsun başını.

Bir üniversite istiyorum,

En huzurlu yer olsun,

İlimde insanlıkta geri kalmasın

Ve orda adalet zorbanın kılıcı olmasın.

Aradığım üniversite budur işte,

Mecnunu olduğum Leyla odur işte

 

Bir üniversite istiyorum,

Orda gönüllere sevgi dolsun,

Gayretliler ödül alsın,

Ceza almasın insanlar,

Yolda kalmasın insanlar,

Ve geri kalmasın insanlar

Öğrenmekten, öğretmekten...

 

Cezayı değil,

Kavgayı değil,

Kini, nefreti değil

Gelin bilgiyi bırakalım,

Gelin sevgiyi bırakalım,

Adaleti bırakalım gelin

Çocuklarımıza hediye.

Ve artık ceza almasın insanlar

Sırf yeşil giydiler diye.

 

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
SAMSUN

 

    Şiirler