Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

       

          KAS  İĞCİKLERİ

İrtibatsız olsaydı kas, omurilik, beyin,

Okşanamazdı tatlı yüzü güzel bebeğin.

                    * * *

Kas iğciklerinin o pek muhteşem örgüsü

Seyrettiriyor bize nice sanat sergisi

                    * * *

Bulamazsın bir hata, bak istersen bir daha,

Şükürler sun bu eşsiz nizam için Allah' a.

 

27 Aralık  1985

 

 

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
SAMSUN

 

    Şiirler