Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Cevat GERNİ'ye Armağan; 

 

OYLAR         

Bu dünyada türlü türlü oy vardır,

Çıkar oyu, korku oyu, aş oyu.

Hangisidir acep bilmem seninki,

Sevgi oyu, hatır oyu, boş oyu?

           *  *  *  

Belki biri kolay eder işini,

Akıl oyu, nefret oyu, kin oyu.

Ne ejderler kesmiş suyun başını,

Toplasan da bir oy etmez bin oyu.

 

 Haziran 2000

 

Prof. Dr. Cafer MARANGOZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
SAMSUN

 

    Şiirler