Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

Prof. Dr. CAFER MARANGOZ' UN YAYIN LİSTESİ  

I. YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR 

1. TAN, Ü., MARANGOZ, C., ŞENYUVA, F.: The effects of topical    succinylcholine on single unit and electrocorticographic  activity. Experientia, 33: 1333-1334, 1977.

2. TAN,Ü., MARANGOZ, C., ŞENYUVA, F.: Electrocorticographic effects of topically aplied aubain,epinephrine and bicuculline. epinephrine and bicuculline. Archives Int. Pharmacodyn. 226 : 21-29, 1977. 

3. TAN, Ü., AĞAR, A., MARANGOZ, C.: Sinaptik fasilitasyonun  post-tetanik modülasyonu. Doğa Bilim Dergisi, 1: 8-14, 1977. 

4. MARANGOZ, C.: Beyin Korteksinde bulunan piramidal nöron tipleri ve bunların deşarj şekli ile elektrokortikogram arasındaki ilişkiler (Doktora Tezi), 1978.

 5. TAN, Ü., AĞAR, A., MARANGOZ, C.: Decreased post-tetanic potentiation of onosynaptic reflexes by simultaneous tetanization of antagonist nerves. Exp. Brain Res., 31: 499-510, 1978.

 6. TAN. Ü., ŞENYUVA, F., MARANGOZ, C.: Electrocorticographic effects of topically aplied scopolamine. Epilepsia, 19:  223-232, 1978.

7. TAN, Ü., MARANGOZ, C., ŞENYUVA, F.: Antidromic response latency distribution of cat pyramidal tract cells: Three groups with respective extracellular spike properties. Exp. Neurol., 65: 573-586, 1979.

 8. MACPHERSON, J.M., MARANGOZ, C., MILES, T.S., WIESENDANGER, M.: Microstimulation of the supplementary motor area (SMA)  in awake monkey. Exp. Brain Res., 45: 410-416, 1982.

 9. MACPHERSON, J., WIESENDANGER, M., MARANGOZ, C., MILES, T.S.: Corticospinal neurones of the supplementary motor area of monkeys. A single unit study. Exp.Brain Res., 48:  81-88, 1982. 

10. MARANGOZ, C., KARATOY, M.: Penisilin epilepsisi odağında inhibitör sistemler üzerine bir çalışma. Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Dergisi, Özel Sayı I: 112-122, 1982. 

11. MARANGOZ, C., AYYILDIZ N.: Son on yılda Türkiye ve diğer bazı ülkelerde çeşitli konularda yapılmış olan biyolojik  araştırmaların dağılımı. Atatürk Üniversitesi, Fen    Fakültesi Dergisi, Özel Sayı I: 123-135, 1982. 

12. MARANGOZ, C.: Merkez ve otonom sinir sisteminde purinerjik ileti. DOĞA Bilim Dergisi, Seri C, 6: 95-108, 1982. 

13. MARANGOZ, C.: Maymunda tamamlayıcı motor alanı (TMA) getirici ve götürücü bağlantıları ile TMA nöronlarının  elektrofizyolojik özellikleri. Doçentlik tezi, Atatürk    Üniversitesi, 1982. 

14. MARANGOZ, C.: Tamamlayıcı motor alanı (TMA) yapı ve fonksiyonu. DOĞA Bilim Dergisi Seri C, 8: 138-149, 1984.  

15. MARANGOZ, C.: Biyoloji, Nöroloji ve Psikiyatride beyin peptidleri. DOĞA Bilim Dergisi, Seri C, 9: 321-348, 1985.

16.PARLAK, Ö.,ARI, Z.,MARANGOZ, C.: Epilepside serum çinko ve bakır değerleri.DOĞA Bilim Dergisi,Seri C,10:201-206,1986. 

17. MARANGOZ, C.: Fen ve Temel Tıp Bilimlerinin Bugünü ve Yarını. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, Özel Sayı,  383-389, Samsun, 1987.

 18. MARANGOZ, C., AĞAR, E., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N.: Levels of  zinc in the cerebral hemispheres following parenteral   penicillin in rats. J.I.A. Sci. 2:62-64, 1989. 

19.MARANGOZ, C., AĞAR, E., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N.: İntrakortikal çinko sülfattan sonra sıçan hipokampusunda  piramidal hücrelerin azalması. DOĞA Tr.J.of Medical Sciences 14:231-237, 1990.

 20. AĞAR, E., TAŞÇI, N., MARANGOZ, C.: Sıçanda korteks içine verilen çinko sülfatın Purkinje hücreleri sayısına etkisi.  DOĞA Tr.J. of Medical Sciences, 14: 238-247, 1990.

 21. MARANGOZ, C., GENÇ, H.: Tavşanda intrakortikal çinko sülfattan sonra Purkinje hücreleri sayısında azalma. T. Kl.  Tıp Bil. Araş. Dergisi, 8:1, 1990. 

22. MARANGOZ, C., AYYILDIZ, M.,TAŞÇI, N.: Fenobarbital nöronları intrakortikal çinkonun toksik etkisinden korumaktadır. DOĞA Tr. J. of Medical Sciences, 15:378-383, 1991.

 23. AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N., MARANGOZ, C.: Tavşan piramidal yolunda bulunan miyelinli aksonlar: Işık mikroskobu sonuçları. DOĞA Tr. J., of Medical Sciences, 15: 384-393, 1991.

 24. MARANGOZ ,C., AYYILDIZ, M., KAPLAN, S., ÖRS, Ü.: Tavşan piramidal yolunda akson morfolojisi ve büyüklüğü. DOĞA Tr.  J. of Medical Sciences, 15: 394-400,1991.

 25. ÇELİK, C., ONAR, MK., KUTLUAY, T., MARANGOZ, C. : Antiepileptiklerin (Difenilhidantoin ve karbamezapin) serum Ca ve Mg düzeyleri üzerine olan etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Tıp Dergisi, 8:263-266, 1991. 

26. TAŞÇI,N., AĞAR,E., MARANGOZ,C.: Sıçan beyin hemisferlerinde bakır ve Magnezyumun Seviyeleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 8: 191-193,1991.

27. İYİGÜN, Ö., ŞEKERCİ, Z., TAŞÇI,N., CANTÜRK,F., MARANGOZ,C.,  KOCACAŞ,M., RAKUNT, C., ÇELİK,F.: Siyatik sinirin doku yapıştırıcısı ve sütürle Epinöral Anastomounun Elektrofizyolojik olarak karıştırılması. O.M. Üniversitesi Tıp Dergisi, 8: 339-342,1991.

 28. MARANGOZ, C., ŞAHİNOĞLU, H., KESİM, Y.: Deneysel epilepside etomidatın antiepileptik etkileri. DOĞA Tr.J.  of Medical Sciences 16 : 38-44, 1992. 

29. MARANGOZ,C., AĞAR, E., AYYILDIZ, M., BAYRAKLI F.: Sıçan beyin hemisferlerinde çinkonun dağılımı asimetrik midir? Turkish Journal of Medical Research 10(1) : 8-12, 1992. 

30. MARANGOZ,C., ONAR,M., TUNALI,G., ÇELİK, C.: Epileptik hastalarda tedavi öncesi ve sonrası serum çinko ve bakır düzeyleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi  8: 102-107, 1992. 

31. MARANGOZ,C., AYYILDIZ,M., TAŞÇI,N., ŞAHİNOĞLU,H.:Tavşanda penisilinle oluşturulan epilepsiye ketaminin etkileri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2(1)    101-106, 1993 

32. MARANGOZ,C., GENÇ,H.: Çinko ve ketaminin tavşan hipokampusunda piramidal hücre sayısına etkisi. Karadeniz Tıp Dergisi 6 : 3, 143-145, 1993. 

33. AYYILDIZ,M., GENÇ,H., DİNÇÇAĞ,G., ALTINBAŞ,A., MARANGOZ, C.: Membran permeabilitesine kalsiyum ve çinkonun etkisi.  O.M.Ü. Tıp Dergisi  10: 35-38, 1993. 

34. GENÇ,H., MARANGOZ,C: Çinko ve ketaminin tavşan hipokampusunda piramidal hücre sayısına etkisi. Karadeniz Tıp Der. 6:143-145, 1993. 

35. MARANGOZ, C. : Ağrı ve analjezinin fizyolojik temelleri.  O.M.Ü Tıp Der. 10 : 93-109, 1993. 

36. AYYILDIZ, M., GENÇ,O., ALTINBAŞ,A., DİNÇÇAĞ, G., MARANGOZ, C.: Kurbağalarda ekstremite tercihi ile hemisferik ağırlık arasındaki ilişki. O.M.Ü. Tıp Der. 11 : 9-    13, 1994. 

37. GENÇ, O., AYYILDIZ, M., ALTINBAŞ, A., DİNÇÇAĞ,G., MARANGOZ, C.: Bahar ve güz kurbağalarında hemisferik asimetri yoktur. O.M.Ü. Tıp Der. 11:15-18, 1994. 

38. TAŞÇI, N., AYYILDIZ, M., DİNÇÇAĞ, G., GENÇ, O., ALTINBAŞ, A., MARANGOZ, C.: Membran fonksiyonlarına katryonların  etkisi. O.M.Ü. Tıp Der. 11: 91-95, 1994. 

39. MARANGOZ, C., AYYILDIZ, M., AĞAR, E.: Evidence that sodium nitroprusside possesses anticonvulsant effects  mediated through nitric oxide. NeuroReport,  5:2454-2456,    1994. 

40. KESİM, Y., MARANGOZ, C., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N., AĞAR, E. and ŞAHİNOĞLU, H.: The effects of the purinergic system on digitalis - induced epileptiform activity.  J. Basic Clin. Physiol. Pharmacol., 5 : 167-178, 1994. 

4l.  BİLGİÇ,S., UZUN,A., MARANGOZ,C., KOPUZ,C., KAPLAN,S., AYYILDIZ,M., ŞAHİN,B., : Kuzu beyninin anatomik asimetrik yönünden incelenmesi. I.Sulcus rhinalis sulcus coronalis ve fissura sylviana. O.M.Ü. Tıp Dergisi, ll: 217-221,l994 

 42. AYYILDIZ,M., AĞAR,E., MARANGOZ,C., : Morphological properties of pyramidal (corticospinal) system: electron microscopic and HRP studies. Tr.J.of  Medical Sciences (Supplement)  l06, l995. 

43. DEMİR,Ş., GENÇ,O., BAĞIRICI,F., AYYILDIZ,M., KORKMAZ,A., TAŞÇI,N., MARANGOZ,C., : Sıçan hipokampusunda çinkonun sebep olduğu hücre ölümüne verapamilin etkisi. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 13:19­26,1996.

44. GENÇ,O., TAŞÇI,N., DEMİR,Ş., MARANGOZ,C., : Kalsiyum kanal blokeri nifedipinin monosinaptik reflekslere etkisi. O.M.Ü.Tıp Dergisi,  13:27-33,1996. 

45. AĞAR,E., BOŞNAK,M., AYYILDIZ,M., DEMİR,Ş., BAĞIRICI,F., MARANGOZ,C., :Helix aspersa sağ pariyetal gangliyon nöronlarının elektrofizyolojik özellikleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi,  13:103-110,1996. 

46. MARANGOZ, C. : Nitrik Oksit ve Deneysel Epilepsi. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 13: 165-183, 1996. 

47. GENÇ, O., TAŞÇI, N., MARANGOZ, C., DEMİR,Ş., BAĞIRICI, F. : Nikardipinin omurilik reflekslerine etkisi. PAÜ Tıp Derg. 2 33-37,  1996. 

48. MARANGOZ, C : Deneysel epilepsi modelleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 14: 147-186, l997 

49. DEMİR, Ş., AYYILDIZ, M., GENÇ, O., MARANGOZ, C.: Sıçan hipokampusunda çinkonun sebep olduğu hücre ölümüne nikardipinin etkisi. O.M.Ü.Tıp Dergisi, 15: 44-48, 1998 

50. AYYILDIZ, M., AĞAR, E., MARANGOZ, C.: Çeşitli memeli türlerinde kortikospinal (piramidal) yolun morfolojik özellikleri. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 15: 161-173, 1998

 51. GENÇ, O., DEMİR,Ş., TAŞÇI,N., KAPTANAĞAOĞLU,B., MARANGOZ, C.: Effects of the calcium channel blocker flunarizine on spinal reflexes in cats. Medical Science Research, 27: 247-250, 1999 

52.BAĞIRICI, F., GÖKÇE, F.M., MARANGOZ, C.: Depressive effects of nicardipine on penicillin-induced epileptiform activity in rats. Neuroscience Research Communications, 24: 149-154,1999 

53. AĞAR, E., KORKMAZ, A., BOŞNAK,M., DEMİR, Ş., AYYILDIZ, M., MARANGOZ, C.: Do cochlear nuclei contribute to auditory lateralization? A stereological evaluation of neuron numbers. Ann Otol Rhinol Laryngol , 108: 661-665, 1999 

54. Bağırıcı, F., Şahin, M., Tutkun,E  and MARANGOOZ, C.: The effect of forced unilateral nostril breathing on intraocular pressure. Hamdard Medicus, XLII (3): 83-85, 1999 

55. BAĞIRICI, F., GÖKÇE, F.M., DEMİR, Ş., MARANGOZ, C.: The effect of flunarizine on penicillin model epilepsy in rats. O.M.Ü. Tıp Dergisi,  16(4):275-281,1999 

56. Bağırıcı, F., Gökçe, M., Marangoz, C.: Nifedipinin  sıçanda penisilin ile oluşturulan deneysel epilepsiye etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi,  13(1):88-94,1999 

57.BAĞIRICI,F., MARANGOZ, C.:Proconvulsant effects of central and periferal administration of L-NAME on penicillin-induced epilepsy in rats. Neuroscience Research Communications, 28: 107-114, 2001

58. BAĞIRICI, F.,GÖKÇE, M.F., DEMİR,Ş., MARANGOZ, C.: Calcium channel blocker flunarizine suppresses epileptiform activity induced by penicillin in rats. Neuroscience Research Communications, 28: 135-140, 2001 

59. MARANGOZ, C., BAĞIRICI, F.: Effects of L-arginine on penicillin-induced epileptiform activity in rats. Jpn. J. Pharmacol., 86: 297-301, 2001 

60. DEMİR, Ş., BAĞIRICI, F., MARANGOZ, C.: A calcium  channel blocker nicardipine protects neurons from zinc-induced toxicity in rat hippocampus. Neuroscience Research Communications, 30:135-141, 2002 

61. S. Kaplan, M. Ç. Rabetli, S. Canan, B. Sahin, C. Marangoz.: Numerical density of pyramidal neurons in the hippocampus of 4 and 20 week old male and female rats, Neuroscience Research Communications,  32: 37-48, 2003

62. Niyazi Tasci, Seyit Ankarali, erif Demir, Sinan Canan, Cafer Marangoz.: L-arginine potentiates monosynaptic and polysnaptic spinal reflexes, Neuroscience Research Communications,  32: 161-173, 2003

63. Gökçe, F.M., Bağırıcı, F.,Kaplan, S., Demir, Ş., Ayyıldız, M., MARANGOZ, C.: A NOS inhibitor aminoguanidine reduces zinc-induced neuron loss in rat hippocampus, Neuroscience Research Communications, 33: 53-62, 2003

 

II. KONGRE VE KONFERANS TEBLİĞLERİ 

1.TAN, Ü., MARANGOZ, C.: Adrenalin ve ouabainin beyin korteksine topikal aplikasyonunun elektrokortikografik etkileri. III. Türk Farmakoloji Kongresi 28-30 Eylül,   Bursa, 1976. 

2. TAN, Ü., ÖZBAY, B., AYTAÇ, I., MARANGOZ, C.: Ekstensör sistem tek motor ünitelerinde sinir ileti hızı, impuls  amplitüdü, fizyon frekansı ve kasılma kuvveti arasındaki   ilişkiler. II. Ulusal Biyomühendislik toplantısı 15-17  Kasım, İzmir, 1976. 

3. TAN, Ü., ŞENYUVA, F., MARANGOZ, C.: Kolinerjik ve antikolinerjik maddelerin epileptojen etkileri. Cerrahpaşa  Epilepsi ve Klinik Nörofizyoloji Günleri IV, 14-16 Eylül,   İstanbul, 1976. 

4. MARANGOZ, C., TAN, Ü.: Piramidal nöron tipleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği VI. Bilimsel Toplantısı, 19-21 Eylül, Erzurum, 1977.

 5. TAN, Ü., ŞENYUVA, F., MARANGOZ, C.: Topikal skopolaminin beyin korteksine etkileri. XIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 17-21 Ekim, Ankara, 1977.

 6. MARANGOZ, C., TAN, Ü.:Piramidal nöron tipleri ve epilpetik nöron aktivitesinin ECoG ile korelasyonu. Ulusal EEG ve  EMG Kongresi, 17-19 Mayıs, Bursa, 1978.

 7. MARANGOZ, C., TAN, Ü.: Piramidal nöronların aksonal ileti hızı ile aksiyon potansiyeli özellikleri. Türk Fizyolojik  Bilimler Derneği VII. Bilimsel Kongresi, 26-28 Mayıs, Samsun, 1978.

 8. MARANGOZ, C.: Sulkus krusiatusun ön ve arkasındaki piramidal nöronların mikroelektrofizyolojik özellikleri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, 6-10 Ekim, Kuşadası, 1980.

 9. MARANGOZ, C., MACPHERSON, J.M., MILES, T.S., WIESENDANGER, M.: Structural and functional characterization of mesial area 6 in the monkey (Supplementary motor area, SMA). Abstract of the 13 th annual USSBE (USGEB) meeting, Lausanne, 16-27 March, 1981 (Experientia 37:614, 1981).

 10.MARANGOZ, C., KARATOY, M., ŞENYUVA, F.: Penisilin epilepsisi modelinde beyin korteksinde bulunan inhibitör  sistemler üzerine araştırmalar. Biyoloji Kongresi, 12-14   Haziran, Erzurum, 1981.

 11.MARANGOZ, C., AYYILDIZ, N.: Biyolojik Abstraktlara göre son on yılda Türkiye ve bazı ülkelerde yapılmış olan  biyolojik araştırmaların ülkelere ve konularına göre dağılımı. Biyoloji Kongresi, 12-14 Haziran,Erzurum,1981.

 12.MARANGOZ, C.: Talamustan prefrontal kortekse gelen projeksiyonların "horseradish peroxidase" metodu ile  araştırılması. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurultayı, 9. Ulusal Fizyolojik Bilimler Kongresi,20-25  Eylül, İstanbul, 1981.

 13.MARANGOZ, C., ARI, Z., EMRE, H., GACAR, N.: Deneysel  epilepside beyin dokusu ve serumdaki çinko-bakır ve demir  düzeyleri. XX. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi,    22-25 Eylül, Bursa, 1984. 

14.PARLAK, Ö.,ARI, Z., MARANGOZ, C.: Epilepsi vakalarında iki değerlikli katyonların serumdaki dağılımı. XX.  Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi 22-25 Eylül, Bursa, 1984.

 15.MARANGOZ, C.: Merkez sinir sistemindeki transmitter maddeler.Konferans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp  Fakültesi, 25 Mayıs, Samsun, 1984.

 16.GENÇ, H., TAŞÇI, N., MARANGOZ, C.:Nöronal hiperaktivitenin Nissl granüllerinin dağılımına olan etkileri. Genel Tıp  Kongresi, 16-20 Haziran, Erzurum, 1986.

 17. MARANGOZ, C.,GENÇ,H., TAŞÇI, N.: Nöronal hiperaktivitenin serebelluma olan etkileri. Genel Tıp Kongresi, 16-20  Haziran, Erzurum, 1986. 

18.MARANGOZ, C.: Türkiye ve diğer bazı ülkelerden biyolojik  Abstraktlara geçen fizyolojik çalışmaların on yıllık  dağılımı. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XII. Ulusal Kongresi, 9-12 Eylül, Kayseri, 1986.

 19.MARANGOZ, C.: Tavşan beyninde nörokimyasal asimetri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XII. Ulusal Kongresi, 9-12  Eylül, Kayseri, 1986.

 20. MARANGOZ. C. : TÜBİTAK Danışma Kurulu Kırkıncı Toplantısında Yapılan Konuşmaları 29 Aralık, Ankara, 1986.

 21.MARANGOZ, C., KAPLAN, S., AĞAR, E., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N., ÇİFTÇİ, N.: Sıçan serebellumunun Purkinje hücreleri tabakasında asimetri. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı, Bildiriler, 97-101, 22-25 Eylül, İstanbul, 1987.

 22.ÇİFTÇİ, N., TAŞÇI, N., AĞAR, E., KAPLAN, S., AYYILDIZ, M., MARANGOZ, C.: Erkek ve dişi sıçanlarda dorsal hipokampusun piramidal hücre tabakasında nöronal asimetri, İstanbul Tıp  Fakültesi 9. Kurultayı, Bildiriler, 32-37, 22-25 Eylül,  İstanbul, 1987. 

23.GENÇ, H., MARANGOZ, C.: Albino tavşan beyinciğinde Purkinje hücrelerinin yoğunluğu, IX, Ulusal Biyoloji  Kongresi, Bildiri Özetleri, 21-25 Eylül, Sivas, 1988. 

24.MARANGOZ, C., AĞAR, E., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N.: Zinc concentrations of left and right hemispheres following  systemic penicillin in rats. 1. Marmara Tıp Günleri,  Abstraktlar, 26-30 Eylül, İstanbul, 1988.

 25.MARANGOZ, C., AĞAR, E., AYYILDIZ, M., BAYRAKLI, F.: Sıçan beyninde çinkonun dağılımı asimetrik midir ? Türk  Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi, Bildiri    Özetleri, 18, 11-12 Kasım, Denizli, 1988. 

26.AĞAR, E., TAŞÇI, N., MARANGOZ,C.: Nöronal hiperaktivitenin  sıçan serebellumunda hücre sayısına etkisi.Türk Fizyolojik  Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri,    19, 11-12 Kasım, Denizli, 1988. 

27.AYYILDIZ, M., KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., MARANGOZ, C.: Tavşan  piramidal yolunda lif sayısı ve sağ-sol karşılaştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal  Kongresi, Bildiri Özetleri, 20,11-12 Kasım, Denizli,1988. 

28.MARANGOZ, C., AĞAR, E., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N.: Çinkonun sıçan hipokampusunda piramidal hücre sayısına etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV. Ulusal Kongres, Bildiri  Özetleri, 76, 11-12 Kasım, Denizli, 1988. 

29.TAŞÇI, N., AĞAR, E., MARANGOZ, C.: Sıçan beyninde bakır ve magnezyumun dağılımı.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV.  Ulusal Kongresi,Bildiri Özetleri, 77, 11-12 Kasım,Denizli,  1988.

 30.KAPLAN, S., ÖRS, Ü., MARANGOZ, C.: Elektron mikroskobu sonuçlarına göre piramidal yolda akson çapı ile miyelin  kalınlığı arasındaki ilişki. Türk Fizyolojik Bilimler   Derneği XIV. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 78, 11-12  Kasım, Denizli, 1988. 

31.MARANGOZ, C., ÇELİK, C., ONAR, M., TUNALI, G.: Epileptiklerde tedavi öncesi ve tedavi sonrası serum çinko düzeyleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV.Ulusal Kongresi,    10-12 Kasım, Bursa, 1989.

 32.AYYILDIZ,M.,AĞAR,E., MARANGOZ, C.: Deneysel Epilepsinin çinko modelinde phenobarbitalin etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi, 10-12 Kasım,Bursa,  1989.

 33.TAŞÇI, N.,AYYILDIZ,M., MARANGOZ,C. : Penisilin modeli deneysel epilepside ketaminin elektrokortikograma olan  etkileri.  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal   Kongresi, 10-12 Kasım, Bursa, 1989.

 34.ŞAHİNOĞLU, H., KESİM, Y., TAŞÇI, N., MARANGOZ, C.: Tavşanda beyin korteksine verilen etomidatın antiepileptik etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal    Kongresi, 10-12 Kasım, Bursa, 1989. 

35.ÇELİK, C., ONAR, M., KUTLUAY, T., MARANGOZ, C.: Epileptiklerde tedavi öncesi ve tedavi sonrası serum  kalsiyum ve magnezyum düzeyleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kongresi, 10-12 Kasım, Bursa, 1989. 

36.KESİM, Y., MARANGOZ, C., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N.: Deneysel digital epilepside purinerjik sistemin rolü.  İstanbul Tıp Fakültesi 11.Kurultayı, Bildiri Özetleri, 54, 22-25 Eylül,    İstanbul, 1991.

 37.KAPLAN, S., ÇİFTÇİ, N., MARANGOZ, C., ÖZCAN, O.,RAĞBETLİ,   M.Ç., BİLGİÇ, S.: 4 haftalık dişi ve erkek sıçan hipokampusunun Ca1, Ca3, Ca4 bölgelerinde nöronal asimetri.  İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı,Bildiri Özetleri,54, 22-25 Eylül, İstanbul, 1991.

 38.BİLGİÇ, S., MARANGOZ, C., UZUN, A., KOPUZ, C., KAPLAN, S., AYYILDIZ, M.: Kuzu beyninin anatomik asimetri yönünden  incelenmesi. İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Bildiri Özetleri, 55, 22-25 Eylül, İstanbul, 1991. 

39.MARANGOZ, C., AYYILDIZ, M., TAŞÇI, N.: Erkek ve dişi sıçanlarda hemisfer ağırlıklarının karşılaştırılması.  İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı,Bildiri Özetleri, 74, 22-25 Eylül, İstanbul, 1991.

  40.ALTINBAŞ, A., AYYILDIZ, M., DİNÇÇAĞ, G., GENÇ, O., MARANGOZ, C.:  Kurbağalarda ekstremite tercihi ile hemisferik ağırlık arasındaki ilişki. İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Bildiri özetleri, 77, 22-25 Eylül, İstanbul, 1991. 

41.GENÇ,O., AYYILDIZ,M.,ALTINBAŞ,A., DİNÇÇAĞ,G., MARANGOZ,C.: Cinsiyete ve mevsimlere bağlı olarak kurbağalarda serebral  dominantlık üzerine bir araştırma. İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Posterler, 1, 22-25 Eylül, İstanbul, 1991.

  42.DİNÇÇAĞ, G., AYYILDIZ, M., GENÇ, O., ALTINBAŞ, A., MARANGOZ, C.: Hücre membranlarının temperatüre dayanıklılığına kalsiyum ve çinkonun etkisi. İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı,  Posterler, 1, 22-25 Eylül, İstanbul, 1991.

 43.TAŞÇI, N., AYYILDIZ, M., DİNÇÇAĞ, G., ALTINBAŞ, A., MARANGOZ, C.: Maya hücrelerinde membran fonksiyonlarına çinkonun etkisi. İstanbul Tıp Fakültesi 11. Kurultayı, Posterler, 2, 22-25  Eylül, İstanbul, 1991.

 44.AYYILDIZ,M., MARANGOZ,C.: Tavşanda piramidal yolu yapan aksonların sayısı ve morfolojik özellikleri. X. Gevher  Nesibe Tıp Günleri Bildiriler,kongre kitabı:207-211,    Mart,Kayseri, 1992.

 45. KÜÇÜK,M., AYYILDIZ,M., TAŞÇI,N., TUNALI,G., MARANGOZ,C.: Deneysel epilepsinin penisilin modelinde nimodipinin antiepileptik etkileri. X Gevher Nesibe Tıp Günleri     Bildiriler, kongre kitabı:207-211.,Kayseri, 1992. 

46.ALTINBAŞ, A., DİNÇÇAĞ, G., GENÇ, O., TAŞÇI, N., AYYILDIZ, M.,     MARANGOZ,C.: Termal uyaranlara maruz kalan hücrelerde kalsiyum ile magnezyumun  membranların dayanıklılığına  olan etkileri. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Bildiriler, 11-14 Mart, Kayseri, 1992.

 47. GENÇ,H., AYYILDIZ.M., TAŞÇI,N., MARANGOZ,C.:İntrakortikal çinko sülfatın tavşan hipokampusunda hücrelerin yoğunluğuna olan etkisi. X.Gevher Nesibe Tıp Günleri Bildiriler, kongre kitabı:321-324, Kayseri, 1992.

 48. MARANGOZ, C.: Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile ilgili sorunlar. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Panel, 11-14 Mart (13 Mart), Kayseri, 1992.

 49. KÜÇÜK,M., TUNALI,G., TAŞÇI,N., MARANGOZ,C.: Ratlarda periferik sinir zedelenmesinde nifedipinin etkisi. XI.  Gevher Nesibe Tıp Günleri, Bildiriler, 19-22 Nisan.    Kongre özetleri kitabı:S9, Kayseri, 1993.

 50. KESİM,Y.,MARANGOZ,C., AYYILDIZ,M., TAŞÇI,N., ŞAHİNOĞLU,H. Effects of purinergic system on digitalis-induced epileptiform activity.XXXII Congress of the ınternational  union of Physiological Sciences Abstracts (Tuesday), 101p 1-6 Th Aug. Glasgow 1993.

 51. MARANGOZ,C., AYYILDIZ,M., AĞAR, E.: Evidence that sodium nitroprusside possesses anticonvulsant effects mediated  through nitric oxide. İstanbul Faculty of Medicine  12. Convention Abstracts, 381, October 12-16, İstanbul, 1993.

 52. AYYILDIZ, M., AĞAR, E., MARANGOZ, C.: Origin of the Corticospinal tract determined with horseradish  peroxidase. İstanbul Faculty of Medicine 12. Convention.    Abstracts, 184, October 12-16, İstanbul, 1993.

 53. AYYILDIZ,M., BARIŞ,S., KANDEMİR,B., MARANGOZ,C.: Tavşanda kortikospinal nöronların retroid HRP metodu ile incelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 19. Ulusal  Kongresi, Bildiri Özetleri 49, 9-13 Kasım, Antalya, 1993.

 54. GENÇ,O., DEMİR,Ş., ARIK,E., BAĞIRICI,F., BOŞNAK,M.,  MARANGOZ, C.:  Zorlu burun solunumunun kan basıncına  etkileri. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp     Bilimleri Kongresi 11-14 Mayıs, Kayseri, 1994.

 55. AĞAR,E., BOŞNAK,M., AYYILDIZ,M., MARANGOZ,C.: Salyangoz  sinir hücrelerinin elektrofizyolojik özellikleri. VI. Ulusal Biyofizik Kongresi 28-30 Eylül, Silivri-İstanbul,    1994.

56. MARANGOZ, C.: İyon kanallarının yapı ve fonksiyonu.(Panel Konuşması). VI. Ulusal Biyofizik Kongresi 28-30 Eylül,  Silivri-İstanbul, 1994.

 57. DEMİR,Ş.,AYYILDIZ, M., GENÇ,O.,AĞAR,E.,MARANGOZ,C. : Beyinde çinkonun sebep olduğu hücre ölümüne verapamilin etkisi. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Özet kitabı, 28, 23-26 Mayıs, Kayseri, l995.

 58.    AĞAR,E., BOŞNAK, M.,   AYYILDIZ,M., DEMİR,Ş., BAGIRICI,F.,

 MARANGOZ  C.,  Salyongoz sağ pariyetal gangliyon nöronlarının elektrofizyolojik  özellikleri. XIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Özet Kitabı, 29,23-26 Mayıs, Kayseri,l995.

 59. AYYILDIZ,M., AĞAR,E., BOŞNAK,M., MARANGOZ,C.,:  Tavşanda ipsilateral somatik duyu korteksinin kortikospinal yola katkısı.XIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri, Özet Kitabı, 30, 23-26 Mayıs,Kayseri, l995.

 60. BİLGİÇ,S., DEMİR, Ş., AYYILDIZ,M., BOŞNAK, M., BAĞIRICI,F.,  MARANGOZ,C.,  AĞAR,E., : Sıçan koklear nukleusunda asimetri. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Özet  Kitabı, 90, 23-26 Mayıs, Kayseri, l995. 

6l.   AĞAR,E., BOŞNAK,M., BAĞIRICI,F., AYYILDIZ,M., DEMİR,Ş.,  MARANGOZ,C. :

Salyangoz sol pariyetal gangliyon nöronlarının elektrofizyolojik özellikleri.XIII.Gevher Nesibe Günleri,Özel Kitabı, l04,23-26 Mayıs, Kayseri, l995.

 62. GENÇ,O., TAŞÇI,N., MARANGOZ,C., DEMİR, Ş., : Verapamilin reflekslere etkisi ile ilgili bir çalışma.XIII.Gevher Nesibe Günleri,Özel Kitabı, 31,23-26 Mayıs, l995.  

63. GENÇ, O., TAŞÇI,N., MARANGOZ,C.,  The effects of calcium channel blocker, nifedipine on spinal reflexes in the cats. First European Congress of Pharmacology , Abstract Book, 226, June l6-l9, Milan, Italy, l995.

 64. GENÇ,O., DEMİR,Ş., TAŞÇI,N., MARANGOZ,C.,  Kalsiyum kanal antagonisti nifepdipinin spinal refleks etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21.Ulusal Kongresi , Bildiri Özetleri Kitabı, 73, 24-28 Eylül, Ankara, l995.

 65.  MARANGOZ, C.: Nitrik Oksit ve Epilepsi (Konferans). Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 42, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

 66.   AĞAR,E., BOŞNAK,M., AYYILDIZ,M., DEMİR,Ş., BAĞIRICI,F., MARANGOZ,C.:  Hücre İçi Kayıt Tekniği İle Nöronların Elektrofizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 50, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

 67.   MARANGOZ,C., BAĞIRICI,F., GÖKÇE,F.M., DEMİR,Ş., AYYILDIZ,M.:  Kalsiyum Kanal Blokeri Flunarizinin Penisilin Modeli Deneysel Epilepsi Üzerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 80, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

 68.  BAĞIRICI,F., GÖKÇE,F.M., AĞAR,E., MARANGOZ,C.: Sıçanda Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Verapamilin Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 81, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

 69.  DEMİR,Ş., GENÇ,O., BAĞIRICI,F., AYYILDIZ,M., MARANGOZ,C.:  Sıçan Beyninde Çinkonun Sebep Olduğu Hücre Ölümüne Nikardipinin Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 96, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

 70.  GENÇ,O., TAŞÇI,N., DEMİR,Ş., MARANGOZ,C.:  Verapamilin Reflekse Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 109, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

71. AYYILDIZ,M., AĞAR,E., BOŞNAK,M., MARANGOZ,C.:  İpsilateral Motor Korteksten Omuriliğin Birinci Segmentine (C1) Projeksiyon Veren Kortikospinal Nöronlar. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 113, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

 72.  TAŞÇI,N., GENÇ,O., BAĞIRICI,F., DEMİR,Ş., BOŞNAK,M., MARANGOZ,C.: Flunarizinin Monosinaptik Omurilik Reflekslerine Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 117, 8-12 Eylül, Bursa, 1996.

 73. MARANGOZ, C.: Deneysel epilepsi modelleri (Konferans). Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 12-13, 29 Eylül - 4 Ekim, Adana, 1997.

 74. AĞAR, E.,BOŞNAK, M., KORKMAZ, A., DEMİR, Ş., AYYILDIZ, M., MARANGOZ, C.: Dorsal koklear nukleusun işitsel asimetrideki yeri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bidiri Özetleri, 23-24, 29 Eylül - 4 Ekim , Adana, 1997.

 75. Genç, O., TAŞÇI, N., DEMİR, Ş., MARANGOZ, C.: Kalsiyum antagonistlerinin etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 39, 29 Eylül - 4 Ekim, Adana, 1997. 

76. AĞAR, E., BOŞNAK, M., DEMİR, Ş., KORKMAZ, A., AYYILDIZ, M., MARANGOZ, C.:  Ventral koklear nukleusun işitsel asimetriye katkısı. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 52-53, 29 Eylül - 4 Ekim, Adana, 1997. 

77. AYYILDIZ, M., AĞAR, E., BOŞNAK, M., DEMİR, Ş., MARANGOZ, M.:  İpsilateral singular korteksin kortikospinal nöronları. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 57, 29 Eylül - 4 Ekim, Adana, 1997.

78. TAN, F., BAĞIRICI, F., GÖKÇE, F.M., DEMİR, Ş., MARANGOZ , M.:  Kadmiyumun sıçan serebellumu Purkinje hücre yoğunluğuna etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 57-58, 29 Eylül - 4 Ekim, Adana, 1997.

 79. MARANGOZ, C., Ağrı Fizyolojisi (Konferans) Diş Hekimliğinde Ağrı Sempozyumu, 8 Mayıs,Samsun, 1998

 80. MARANGOZ, C., Nitrik Oksit (NO) ve Deneysel Epilepsi (Konferans) Azerbaycan Tıp Üniversitesi Fizyoloji Bölümü 29 Mayıs, Bakû, Azerbaycan, 1998

 81. BAĞIRICI,  F., GENÇ, DEMİR, Ş., GÜNEY, A., MARANGOZ, C.:  Sıçan serebellumunda kadmiyumun neden olduğu purkinje hücre kaybına nikardipinin koruyucu etkisi. 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 50, 6-10 Eylül  Elazığ, 1999

 82. MARANGOZ, C., İSMAİLOVA, H., CANAN, S., TAŞÇI, N., MARANGOZ, A.H.: Epilepsiye yatkın wistar sıçanlarda L-Arjininin antikonvulsan etkisi. 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 56, 6-10 Eylül  Elazığ, 1999

83. BAĞIRICI, F., MARANGOZ, A.H., ANKARALI, S., MARANGOZ, C.: Sıçandaki epileptiform aktiviteyi N-Omega Nitro-L-Arjinin Metil ester değil L-Arjinin baskılamaktadır. 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 49, 6-10 Eylül  Elazığ, 1999

 84. GÖKÇE, F.M., AYYILDIZ, M., KAPLAN, S., DEMİR, Ş., BAĞIRICI, F., AĞAR, E., MARANGOZ, C.: Beyinde çinkonun sebep olduğu hücre ölümüne nitrik oksit sentaz inhibitörü aminoguanidinin etkisi. 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 137, 6-10 Eylül  Elazığ, 1999

 85. İSMAİLOVA, Kh. Yu., MARANGOZ, C., CANAN, S.: Nitrik oksitin audiojenik epilepsiye yatkın wistar sıçanlarda araştırma aktivitesindeki rolü. 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, 162, 6-10 Eylül  Elazığ, 1999 

86. MARANGOZ, C.: Saldırganlık, şiddet ve diğer kuvvetli duyguların nörobiyolojik temelleri (Konferans).Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 16, 4-8 Eylül Eskişehir, 2000

 87. CANAN, S., İSMAİLOVA, H., MARANGOZ, A.H., MARANGOZ, C.: Epilepsiye yatkın wistar sıçanlarda Flunarizin audiojenik epilepsiyi önlemektedir. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 34, 4-8 Eylül Eskişehir, 2000

88. YILDIRIM, M., ANKARALI, S., MARANGOZ, C.: Nitrik oksit sentaz enziminin inhibisyonu erkek wistar sıçanlarda agresif davranışı artırmaktadır. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 140, 4-8 Eylül Eskişehir, 2000

 89. YILDIRIM, M., CANAN, S., MARANGOZ, C.: Erkek wistar sıçanlarda NOS enziminin inhibisyonu pasif sakınma davranışının öğrenilmesini engellemektedir. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 141, 4-8 Eylül Eskişehir, 2000

 90. CANAN, S., DOĞANAY, Z., DENİZ, T., GÜVEN, H.,MARANGOZ, C.: Hacim kontrollü hemorajik şok modelinde hipoterminin EEG tayf modeline olan etkileri. XIV. Ulusal Biyofizik Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 29, 4-6 Eylül Ankara, 2002

 91. ANKARALI, S.,YILDIRIM, M., MARANGOZ, C.: Kalsiyum kanal blokeri flunarizin maternal agresyonu azaltmaktadır. I. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Poster, 16-20 Mart Eskişehir, 2002 

92. YILDIRIM, M., MARANGOZ, C.: Nitrik oksit sıçanlarda öğrenme ve hafıza oluşumunu etkilemektedir. I. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Poster, 16-20 Mart Eskişehir, 2002

 93. CANAN, S., MARANGOZ, C.: Penisilinle oluşturulan epileptiform aktivitenin tayf çözümlemesi ile incelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi Sözlü Bildiri, Bildiri Özetleri, Sayfa 5, 24-27 Eylül 2002, İzmir

 94. CANAN, S., ANKARALI, S., MARANGOZ, C.: Penisilin modeli deneysel epilepside agmatinin beyin dalgalarının güç tayfı üzerine etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 15 , 24-27 Eylül 2002, İzmir.

 95. CANAN, S., ANKARALI, S., MARANGOZ, C.: Penisilin modeli epilepside beyin dalgalarının güç tayfı üzerine SNP ve 7-NI uygulanmasının etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 16, 24-27 Eylül 2002, İzmir.

 96. YILDIRIM, M., ANKARALI, S., MARANGOZ, C.: Nitrik oksit sentaz inhibitörü L-NAME maternal agresyonu azaltmaktadır.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 23, 24-27 Eylül İzmir, 2002

 

97. ANKARALI, S., TAŞÇI, N., DEMİR, Ş., MARANGOZ, C.: Kedilerde omurilik refleksleri üzerine nitrik oksitin etkisi.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 50, 24-27 Eylül İzmir, 2002

 98.TAŞÇI, N., ANKARALI, S.,DEMİR, Ş., MARANGOZ, C.: L-arjinin'in omurilik reflekslerine olan etkisi.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 51, 24-27 Eylül İzmir, 2002

  99. MARANGOZ,C., BAĞIRICI, F., AĞAR, A., AYYILDIZ, M., TAŞCI, N.: Anticonvulsant effects of NO in experimental epilepsy.  2nd National Congress of Neuroscience, Abstract Book, p 6, April 16-20 , BURSA, 2003

 100. CANAN S., ANKARALI, S., MARANGOZ, C.: Effect of L-citrulline on penicillin induced epilepsy. 2nd National Congress of Neuroscience, Abstract Book, p 22, April 16-20 , BURSA, 2003

 101. ANKARALI, S., DEMİR, Ş., TAŞCI, N., MARANGOZ, C.: 7-nitroindazole depresses polysynaptic spinal reflexes in the cat spinal cord. .  2nd National Congress of Neuroscience, Abstract Book, p 28, April 16-20 , BURSA, 2003

 102. MARANGOZ, C.: Avrupa Birliği Yolunda Üniversitelerimiz (Panel), Avrupa Birliği Ülkelerinde üniversite yönetimi ve yeni yönelimler. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 19, 01-05 Eylül, Ankara, 2003

 103. Yıldırım, M., Canan, S., Ankaralı, S., MARANGOZ, C.: Wistar albino (OLA/HSD) sıçanlarda NOS inhibitörü L-NAME öğrenme ve hatırlama işlemlerini engellemektedir. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 143, 01-05 Eylül, Ankara, 2003

 104. Yıldırım, M., Ankaralı, S., Canan, S., MARANGOZ, C.: Wistar albino (OLA/HSD) sıçanlarda şiddetli ses uyaranıyla oluşturulan audiojenik epilepsi ve epilepsiyle ilişkili davranışların sıklığı ve karakteristikleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 144, 01-05 Eylül, Ankara, 2003

 105. Bağırıcı, F., Bostancı, M.Ö., Taşçı, N., MARANGOZ, C.: Sıçanda penisilin ile oluşturulan epileptiform aktiviteye nimodipinin etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa 146, 01-05 Eylül, Ankara, 2003