Make your own free website on Tripod.com

Tablo 1.   Biyolojik Abstraktlardan Taranan Konular ve Bu Konuların       İlgili Ülkelerdeki 10 yılı   

 

 

 

Tablo 1.   Biyolojik Abstraktlardan Taranan Konular ve Bu Konuların İlgili Ülkelerdeki 10 yılı    

x. Farmakoloji ile kan ve doku sıvıları sütunlarında görülen + işaretlerinden sonraki  rakamlar 1981 yılına aittir.

 

Tablo 2 Farmakolojik Araştırmalardan Dolayı Biyolojik Abstraktlara Geçen Türk Dergileri

              Türkiye' de farmakoloji ile kan ve doku sıvıları seçilen on konu arasında ilk iki sırayı almaktadır. Bundan dolayı sözü edilen bu iki alanla ilgili daha ileri tespitler yapmayı uygun gördük. Bu maksatla hazırlanan tablo 2 Biyolojik Abstraktlara özet veren Türk dergilerini göstermektedir. Toplam 138 farmakolojik çalışmadan 58' i yerli dergilerde yayınlanmış ve İst. Üniv.Eczacılık Fak. Mecmuası, Biyolojik Abstraktlara özet verme konusunda birinci sırayı almıştır. Hemen belirtmek gerekir ki Doğa (Seri C) dergisi ilk defa 1981 baskılı Biyolojik Abstraktlarda görüldü ve ilk özetlerin 1979 yılına ait sayılardan alındığı belirlendi.

 

                  -2-